Auto-reboot لینوکس بعد از وقوع Panic

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> Auto-reboot لینوکس بعد از وقوع Panic
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, آبان 09, 1390 14:13

کرنل سیستم عامل لینوکس تنومند و پایدار است اما مواردی هم مانند panic وجود دارد که دلیل آنهم بدنرم افزار ها یا بد سخت افزار ها هستند. این اتفاق رخ نمیدهد ، اما میتواند در آینده رخ دهد.شما میتوانید لینوکس را طوری تنظیم کنید که وقتی panic رخ میدهد، خود را ریبوت دهد.


برای اینکار کافیست تغییرات کاملا جزئی در /etc/sysctl.conf اعمال کنید.

فایل /etc/sysctl.conf را با یکی از ویرایشگرهایی مانند nano باز و مقدار زیر را وارد کنید: nano /etc/sysctl.confkernel.panic = 30این مقدار کرنل را وقتی panic رخ دهد، صدا میکند و بعد از ۳۰ ثانیه تاخییر سیستم را ریبوت میدهد. نکته قابل توجه این است که کرنل هرگز در مواقع ای که panic رخ میدهد سیستم را ریبوت نمیدهد!


دومین متد ما قرار دارد مقدار زیر در Boot Loader لینوکس است: (فایل grub.conf)


 kernel /vmlinuz-2.6.18-53.1.19.el5.centos.plus ro root=/dev/md2 selinux=0 console=tty0 console=ttyS0,9600 panic=30اگر از Boot Loader LILO استفاده میکنید، مقادیر زیر را قرار میدهید:# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz-2.6.18
root = /dev/md0
label = Slack-2.6.18
read-only
# Changes for serial console on COM1: in each image section


append=”panic=30 mem=1024M console=tty0 console=ttyUSB0,9600n8″
# Linux bootable partition config endsفعال کردن پشتیانی از magic SysRq بر روی کرنل سیستم شما، برای اینکار باید مجددا فایل etc/sysctl.conf را ویرایش کنید:kernel.sysrq = 1


 هر زمان که SysRq  بیاید نیاز به دکمه هایی دارد. استفاده از آن بدلیل شکل است: [ALT]+[SysRq]+[COMMAND]


دستور ها :b – reboot immediately without syncing or unmounting disks
e – sends a SIGTERM to all running processes, except for init
o – shut down system
s – attempt to sync all mounted filesystems
u – attempt to remount all mounted filesystems as read-only


 Auto-rebooting برای سرور ها یک راه عالی است و magic SysRq یک راه مفید برای سیستم های محلی است.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي