نظرسنجی

کامران جعفرزاده
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, آبان 07, 1390 7:4

مدیر و متخصص ارجمند: به نظر شما کدامیک در افزایش درآمد یک کارگاه تولیدی یا بنگاه اقتصادی و خدماتی تأثیر بیشتر دارد؟


1. جذب بازاریاب


2. مشارکت در فروش (سهیم بودن در سود)


3. تبلیغات همه جانبه


حذف ارسالي ويرايش ارسالي