آموزش نصب Webmin

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> آموزش نصب Webmin
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, مهر 24, 1390 11:52

برای نصب مراحل زیر را طی کنید :


wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.420.tar.gz


پس از دانلود مراحل زیر را برای نصب طی کنید :


tar -xf webmin-1.420.tar.gz
cd webmin-1.420
sh setup.sh


برای لاگین به آدرس http://ipaddress:10000 باید بروید.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي