نحوه نصب Ruby on Rails روی سرور لینوکس

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> نحوه نصب Ruby on Rails روی سرور لینوکس
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مهر 21, 1390 16:20

جهت نصب Ruby on Rails ابتدا وارد اس اس اچ سرور مجازی یا اختصاصی خود شوید بوسیله برنامه پوتی سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید:


/scripts/installrubygem install railsgem install mongrelgem install fastthread


حذف ارسالي ويرايش ارسالي