نحوه نصب Perl روی سرور لینوکس

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> نحوه نصب Perl روی سرور لینوکس
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مهر 21, 1390 16:16

دستور زیر را در SSH وارد نمایید :


yum -y install tar perl gzip zip unzip make


حذف ارسالي ويرايش ارسالي