آموزش دستورهای پوتی با لینوکس - SSH , Putty

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> آموزش دستورهای پوتی با لینوکس - SSH , Putty
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مهر 21, 1390 16:12

آموزش دستورهای پوتی با لینوکس - SSH , Putty


cp


کپی کردن فایل در لینوکس


مثال :


cp filename filename.backup : copies filename to filename.backup


cp  /home/user/public_html/index.html   /home/user1/public_html/


mv : Move a file command


جابجا کردن یک فایل در لینوکس


mv /home/user/public_html/index.html   /home/user1/public_html/


 


پاک کردن یک فایل در لینوکس


rm : delete a file


بعد از اجرای این دستور از شما می پرسد آیا شما مطمئنید از پاک کردن فایل مربوطه


شما باید کلید y  بزنید به معنی بله و N به معنی خیر


مراقب استفاده از دستور rm باشید


مثال


rm filename.txtTAR
: Creating and Extracting .tar.gz and .tar files


دستور تار برای ایجاد و باز کردن فایل های فشرده به کار می رود


مثال


tar -zxvf file.tar.gz : Extracts the file
tar -xvf file.tar
: Extracts the file
tar -cf archive.tar contents/
: Takes everything from contents/ and puts it into archive.tar
gzip -d filename.gz
: Decompress the file, extract itZIP Files:  Extracting .zip files shell command


باز کردن فایل های زیپ شده یا فشرده شده در لینوکس


مثال


unzip file.zip


chown: changes file ownership permissions


این دستور برای تغییر دادن دسترسی صاحب فایل می باشد


مثلا فایلی داریم که فقط روت یا ادمین حق دسترسی به آن را دارا می باشد با این دستور نام دارنده فایل رو به نام کاربری خودمان تغییر می دهیم
مثال:
chown root myfile.txt
: Changes the owner of the file to root
chown root.root myfile.txt
: Changes the owner and group of the file to root


LS


لیست دایرکتوری ها و پوشه ها را در لینوکس نمایش می دهد مانند دستور dir سیستم عامل داس


 


CD


وارد شدن به یک پوشه


مثال


 


cd home


 


دستور            TOP


تمامی فایل های در حال محاسبه یا Process  در حافظه را نمایش می دهد


برای خروج کنترل Z


 


cd            back to previous folder


دستور بالا برای بازگشت به پوشه وارد شده قبلی یا پوشه اصلی و غیره  می باشد


مثال


cd : change directory · · cd /usr/local/apache : go to /usr/local/apache/ directory
cd ~
: go to your home directory
cd -
: go to the last directory you were in
cd ..
: go up a directory cat : print file contents to the screen


 


 


pico : friendly, easy to use file editor


دستور پیکو برای نمایش دادن و تغییر دادن فایل ها می باشد همانند دستور type در داس می باشد


مثال


pico /home/burst/public_html/index.html


برای خروج کنترل Z


last : shows who logged in and when


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي