آموزش نصب Zend Optimizer روی لینوکس

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> آموزش نصب Zend Optimizer روی لینوکس
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مهر 21, 1390 16:7

ابتدا از طریق putty وارد SSH لینوکس شوید و دستورات زیر را وارد کنید :


 


cd /usr/local/src

wget http://downloads.zend.com/optimizer/3.3.3/ZendOptimizer-3.3.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

tar -zxvf ZendOptimizer-3.3.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

cd ZendOptimizer-3.3.3-linux-glibc23-i386


install/.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي