فعال سازی و تنظیمات IPsec در میکروتیک

صفحه اصلی کارگروهها >> میکروتیک  >> فعال سازی و تنظیمات IPsec در میکروتیک
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: میکروتیک
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مهر 14, 1390 9:27

برای استفاده از این سرویس به قسمت :


IP > IPsec > peers


یک peer اضافه کنید سپس موارد زیر را تکمیل کنید :


Secret : 123456


NTA Traversal : enable


Generate Policy : enable


DPD Interval : Disable DPD


DPD Maximum Failures : 1


حذف ارسالي ويرايش ارسالي