تنظیم پهنای باند و Burst در میکروتیک

صفحه اصلی کارگروهها >> میکروتیک  >> تنظیم پهنای باند و Burst در میکروتیک
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: میکروتیک
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, مهر 04, 1390 16:35

برای تنظیم پهنای باند و سرعت جهشی در میکروتیک به سه روش میتونید عمل کنید


 


1 . winbox


2 . usermanager


3. IBSng


4 . SIB


و اکانتینگهای دیگر


 


در winbox به قسمت:


PPP > Profiles > add profile > Tab limits > Rate limit


مثلا بزنید 512000 و در قسمت Queues list هم Burst رو تنظیم کنید


 


در usermanage :


mik 5.x


profiles > add profile > limitation


mik 2.x and 3.x and 4.x


هنکامی که user رو میسازین در تنظیمات user سرعت جهشی رو تنظیم کنید


 


در IBSng :


Rate-Limit="128k/128k 128k/128k 1/1"


قسمت اول سرعت دریافت و ارسال


قسمت دوم سرعت جهشی


عدد 1 در قسمت اول سرعت 1 ms برای صفحه باز کردن


عدد 1 در قسمت اول دوم مدت زمان سرعت جهشی میباشد


 


 


-------------------------


نتظیم سرعت جهشی در میکروتیک


نتظیم سرعت جهشی در mikrotik


نتظیم burst در میکروتیک


نتظیم burst در mikrotik


نتظیم burst در IBSng


نتظیم سرعت جهشی در IBSng


حذف ارسالي ويرايش ارسالي