کارگروه
تبادل تجربه ها
دوستان محترم اینجا محلی برای تبادل تجارب کامپیوتری می باشد. هر روز تجربه جدیدی را آموختید در اینجا برای دیگر دوستان قرار دهید تا با اینکارتان هزاران تجربه جدید را بیاموزید. www.raviar.com موفق باشید - خلیل زارع
 

یک ترفند جالب! حتما امتحان کنید....

صفحه اصلی کارگروهها >> تبادل تجربه ها  >> یک ترفند جالب! حتما امتحان کنید....
a t

a t

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 5
12 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, مرداد 16, 1390 3:33


 رژه دسته جمعی و منظم عکسها!!

کد زیر را به شکل صحیح و کامل در داخل Address Bar در مرور گر اینترنت اکسپلورر و یا فایرفاکس Copy و Paste کنید ، سپس دکمه Enter را بزنید، پیشنهاد میکنم این کد رو توی یک صفحه ی پر از عکس هایی که برایتان جذاب است امتحان کنید:


javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
ilmah pakzad

ilmah pakzad

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 4
2 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, فروردين 28, 1401 11:4


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
sakiba h

sakiba h

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 46
1 سال پیش در تاریخ: شنبه, آبان 07, 1401 9:1


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
sakiba h

sakiba h

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 46
1 سال پیش در تاریخ: شنبه, آبان 07, 1401 9:3


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shakiba d

shakiba d

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 15
10 ماه پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 10, 1401 13:11


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shakiba d

shakiba d

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 15
10 ماه پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 10, 1401 13:11


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shakiba d

shakiba d

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 15
10 ماه پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 10, 1401 13:12


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shakiba d

shakiba d

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 15
10 ماه پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 10, 1401 13:13


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shakiba d

shakiba d

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 15
10 ماه پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 10, 1401 13:13


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shakiba d

shakiba d

در کارگروه: تبادل تجربه ها
تعداد ارسالي: 15
10 ماه پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 10, 1401 13:13


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
قبلی1 2بعدی