ارتباط دو کامپیوتر با استفاده از کابل کراس

صفحه اصلی کارگروهها >> ARAM NETWORK & EXCEL  >> ارتباط دو کامپیوتر با استفاده از کابل کراس
حسن آرام

حسن آرام

در کارگروه: ARAM NETWORK & EXCEL
تعداد ارسالي: 3
10 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, ارديبهشت 15, 1390 6:55

لطفا فایل ضمیمه که با پسوند DOCX می باشد را باز کنید.


آموزش شبکه کردن دوکامپیوترباکابل کراس.docx


حذف ارسالي ويرايش ارسالي