کارگروه
فیزیک و فلسفه
برای بحث در آفرینش جهان و مساله ماده المواد باید ببینیم مفهوم ماده در فیزیک جدید چیست و بر اساس آن تعریف مشخص شودکه این موضوع چه مقدار با فلسفه گذشته همسویی دارد ویا باصطلاح پایه های این مبا حث در دوران معاصر بر چه مبنایی قرار گرفته است
 

فیزیک و فلسفه

شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: فیزیک و فلسفه
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, فروردين 28, 1390 13:6


 سوال بالا یکی از سوالات امتحان فیزیک در دانشگاه کپنهاگ بود. 
حذف ارسالي ويرايش ارسالي