کنترل موجودی انبار

محسن مقصودی
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, فروردين 25, 1390 10:18

Smile ضمن عرض سلام و احترام خدمت تمامی کسانی که در این کارگروه عضو میشن یا به مطالعه مطالب آن می پردازند در ابتدا خواهشمندم حتما در خصوص کارگروه ایجاد شده نظرات و موضوعات مرتبط و مفیدی را که سراغ دارند ارسال فرمایند.


با تشکر


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
رضا صالحی
8 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مرداد 27, 1390 5:22

توجه: بدلیل تعدد جداول، فرمول ها، نمودار ها و مطالبی از این قبیل در عناوین جزئی تر پروژه، از آوردن آنها صرفنظر شده و فقط به فهرست مطالب کلی آن اشاره شده است، در هر صورت پروژه محتوی اکثر آیتم های مربوطه می باشد.فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری)
تعریف انبار  
جایگاه انبار
اهداف و وظایف انبارها
انواع انبار از نظر فرم ساختمانی
انواع موجودی های انبارها  
انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها  
تعریف طبقه بندی کالاها  
نکات مهم در طبقه بندی کالاها 
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوة طبقه بندی
انواع طبقه بندی کالاها
کدگذاری کالاها  
انواع روش های کدگذاری  
فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن
متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار  
بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها  
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره   
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن   
مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری   
فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها
فعالیت های مربوط به موجودی   
تعریف موجودی  
اهمیت موجودب ها   
علت نگهداری موجودی ها   
مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها
هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها
مدل های کنترل موجودی
انواع مدل های کنترل موجودی
زمان انتظار Lead time 
ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock
حداکثر موجودی
نقطة سفارش
آنالیز A.B.C
نمونه ای از آنالیز A.B.C
کنترل موجودی به روش E.O.Q 
اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q
نمونه ای از محاسبه E.O.Q 
فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی
-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها
-آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟ 
-صورت های مواد  
-سیاست های دریافت
-وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد)
-تغییرات مهندسی  
-گزارش ضایعات  
-زمان دریافت کالا  
-سیستم مکان یاب انبار
-موجودی کالا یا دارایی
-گردش موجودی کالا
-طراحی یا بهبود فرایند


حذف ارسالي ويرايش ارسالي