احتمال با چند قاعده‌ی صوری مشخص می‌شود که جمع‌‌پذیری احتمال‌ها برای مجموعه‌های مستقل امکان‌ها، محوری‌ترین آن‌ها است. اما نظریه‌ی صوری را باید نظریه‌ی چه چیزی تلقی کنیم؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مکانیک آماری  >> احتمال با چند قاعده‌ی صوری مشخص می‌شود که جمع‌‌پذیری احتمال‌ها برای مجموعه‌های مستقل امکان‌ها، محوری‌ترین آن‌ها است. اما نظریه‌ی صوری را باید نظریه‌ی چه چیزی تلقی کنیم؟
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: مکانیک آماری
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, فروردين 10, 1390 16:10


حذف ارسالي ويرايش ارسالي