بررسی عملکرد زئولیت در رقابت با یونهای موجود در آب استخرهای پرورش میگو و ماهی اعم از سردآبی و گرم آبی و بدست آوردن روش و میزان استفاده از زئولیت در پرورش آبزیان

صفحه اصلی کارگروهها >> شیمی  >> بررسی عملکرد زئولیت در رقابت با یونهای موجود در آب استخرهای پرورش میگو و ماهی اعم از سردآبی و گرم آبی و بدست آوردن روش و میزان استفاده از زئولیت در پرورش آبزیان
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: شیمی
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, فروردين 07, 1390 11:8


حذف ارسالي ويرايش ارسالي