کارگروه
نانو
روشهای کسب اطلاعات در ابعاد نانو دنیای کوچولوها ... دنیای نانو! می‌خواهیم حساب کنیم که یک کتابخانه چقدر است! این روزها هم اسم نانو و نانو تکنولوژی را زیاد می‌شنویم. از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتاب درسیها ... نانو به معنای ده به توان منهای نه است! نانوتکنولوژی، تکنولوژی و فناوری مربوط به موجودات نانومتری است. موجوداتی که اندازه هایشان در حدود .......
 

مدل سازی موتورهای مولکولی

صفحه اصلی کارگروهها >> نانو  >> مدل سازی موتورهای مولکولی
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: نانو
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, فروردين 06, 1390 14:22

سیستم مورد نظر ممکن است برای مدل سازی موتورهای مولکولی که می توانند انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی یا کار تبدیل کنند جالب باشد. ما کاربردهای ممکن را در پمپ های ارسال پرتون، موتورهای چرخشی متصل به کار ATP-ase و همچنین موتورهای پالسی که توسط Bier پیشنهاد شده    می بینیم. موتورهای مولکولی، اهداف نانوتکنولوژی هستند که در نتیجه تحولات بیولوژیکی بوجود آمده اند. همه موتورهای مولکولی، در کوانتوم انرژی متصل به هیدرولیز نوکلوئیدهای ATP/ADP یا در اختلاف پتانسیل های الکتروشیمیایی در سیتوپلاسم کاربرد دارند.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي