با علم آمار میتوان به آزمایشهای خیالی رسید.

صفحه اصلی کارگروهها >> مکانیک آماری  >> با علم آمار میتوان به آزمایشهای خیالی رسید.
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: مکانیک آماری
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: جمعه, فروردين 05, 1390 4:51

ما در آزمایشات خیالی‌مان به خودمان می‌گفتیم: "هی پسر؛ ای کاش می‌توانستم با یک دماسنج [به‌سمت مولکول] بروم" و یا "ای کاش می‌توانستم هر مولکولی را ببینم و میزان ارتعاشش را از نظر بگذرانم. و عملاً این‌ها همان کارهایی‌ست که ما هم‌اکنون می‌کنیم. ما حقیقتاً افزایش دمای این چیزها (مولکول‌ها) را مشاهده می‌کنیم».


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: مکانیک آماری
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, فروردين 10, 1390 16:5

مکانیک آماری، یکی از مباحث مطرح در فیزیک است که به سیستم‌هایی با تعداد متغیرهای بسیار زیاد می‌پردازد. این متغیرها می‌توانند ذراتی چون اتمها، مولکولها، یا ذرات بنیادی باشند که تعداد آن‌ها می‌تواند هم‌مرتبه با عدد آووگادرو باشد.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: مکانیک آماری
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, فروردين 10, 1390 16:7

در این مبحث، با استفاده از خاصیتهای میکروسکوپی این ذرات مانند ساختار اتمی و برهمکنش بین آنها، اطلاعاتی در مورد خواص ماکروسکوپی سیستم مانند فشار، انتروپی و انرژی آزار گیبس، از طریق محاسبات و روشهای آماری به دست می‌آید. مثلاً معادله‌های حالت در ترمودینامیک توسط مدلهای میکروسکوپی-آماری مشتق می‌شوند.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي