کارگروه
نانو
روشهای کسب اطلاعات در ابعاد نانو دنیای کوچولوها ... دنیای نانو! می‌خواهیم حساب کنیم که یک کتابخانه چقدر است! این روزها هم اسم نانو و نانو تکنولوژی را زیاد می‌شنویم. از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتاب درسیها ... نانو به معنای ده به توان منهای نه است! نانوتکنولوژی، تکنولوژی و فناوری مربوط به موجودات نانومتری است. موجوداتی که اندازه هایشان در حدود .......
 

روشهای ساخت نانوسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

صفحه اصلی کارگروهها >> نانو  >> روشهای ساخت نانوسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: نانو
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: جمعه, فروردين 05, 1390 4:6

روشهای ساخت نانوسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها


1. تکنیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لیتوگرافی


2 . رسوب الکتروشیمیایی در حفرات:


حذف ارسالي ويرايش ارسالي