درس اول

ghazaal sadeghi

ghazaal sadeghi

در کارگروه: آموزش SQL SERVER 2008
تعداد ارسالي: 13
13 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, اسفند 19, 1389 3:2

مفاهیم ابتدائی

مقدمه :‌

کاربرد روز افزون بانک اطلاعاتی SQL مرا بر آن داشت تا مطالبی هر چند کوتاه جهت خوانندگان محترم سایت تهیه نماییم. قبلا از هر چیز لازم به ذکر است که مطالب ذیل در حد آشنایی بوده و دوستا برای دستیابی به تکنیکهای بیشتر می بایست از کتابهای مرجع و Book online خود SQL Server استفاده نمایند.
دستور Select

این دستور که دستوری مستقل نیست و حتما باید با اجزایی بکار رود جهت ساخت پرس و جو بر روی بانک اطلاعاتی بکار می‌رود و رکوردهایی که با شرایط این دستور همخوان باشد به عنوان نتیجه پرس و جو برمی‌گرداند . چهار کلمه کلیدی وجود دارند که بخشهای ارزشمند این دستور را تشکیل می‌دهند :

1- select

2- from

3- where

4- order by


شکل کلی دستور :

Select [*|distinct column1, column2,…]

From table[,table2,…]

Where شرط

Order by نام فیلد یا شماره فیلد

مثال :

Select * from customers

این دستور تمام رکوردهای جدول customers را برمی‌گرداند.

که نتیجه 91 سطر از اطلاعات این جدول خواهد بود

حال اگر شرط Country ='uk' اضافه کنیم ، فقط اطلاعات مشتریان انگلیس جواب خواهند بود که به 7 سطر تقلیل می‌یابد.


select * from customers

where Country ='uk'

حال

select City,Country from customers

order by city

فقط ستونهای نام شهر (city) و نام کشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب میکند. دستور بالا با دستور پایین هردو یک جواب را میدهند :

select City,Country from customers

order by 1

که 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتیجه پرس و جو تعدادی سطر تکراری وجود دارد مانند شهر London که اگر از کلمه Distinct‌ در Select استفاده کنیم این سطرهای تکراری حذف خواهد شد .

select distinct City,Country from customers

order by 1

و جواب 69 سطر خواهد بود.

استفاده از توابع در Select

1- Count : تعداد سطرهای بازگردانده شده توسط select را میشمارد.

Select Count(*) from Customers

where Country ='uk'

در اصل تعداد مشتریانی را میشمارد که در کشور انگلیس هستند. که عدد 7 جواب است.

2- Sum : مجموع یک فیلد عددی را برمی‌گرداند.

Select sum(Quantity) from [Order Details]

where productid = 11

مجموع فیلد Quantity را برای فیلدهایی که شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه میکند

نکته 1 : در دستور select می‌توان از اسم مستعار استفاده کرد ، یعنی نام جدیدی را برای یک ستون در نظر گرفت به عنوان مثال select قبل را به شکل زیر بکار برد :

Select sum(Quantity) as Sum_QTY

from [Order Details]

where productid = 11

که Sum_QTY یک اسم مستعار برای مجموع است. استفاده از کلمه کلیدیas ‌اختیاری است.

نکته 2 : در دستور select هرگاه اسم فیلدی اسم خاص باشد و یا فاصله بین اسم باشد مثل Order Details که فاصله بین اسم جدول است حتماُ از علامت براکت [] میبایست استفاده کرد.

نکته 3 : استفاده از group by :

هنگامی که از توابع count ‌ و Sum به همراه یک فیلد دیگر در دستور select استفاده می‌شود از group by استفاده می‌کنیم .

به عنوان مثال دستور زیر جمع مقادیر فیلد Quantity را برای هر شماره محصول محاسبه میکند .

Select productid, sum(Quantity) as sum_qty

from [Order Details]

group by productid

که نتیجه مانند زیر خواهد بود :

productid sum_qty

----------- -----------

61 603

3 328

32 297

6 301

41 981

64 740

9 95

12 344

در صورتیکه دستور ordr by 1 بعد از group by استفاده کنیم نتیجه بر اساس کد محصول مرتب خواهد شد.

نکته 4 : دستور where می تواند خود شامل یک دستور select باشد :

select * from Products

where ProductID in

( select distinct ProductID from [order details] where Quantity >70)

order by ProductID

تنها نکته ای که می بایست توجه کرد این است که نام فیلدی که در شرط آورده می شود حتما در دستور select آورده شود, به عبارت دیگر select درون شرط تنها یک ستون را می بایست برگرداند .

تمرین : با فرض اینکه دو جدول Products و order details دارای ستون (فیلد) یکسان ProductID هستند , یک دستور Select بنویسید که تمام فیلدهایی از Products را نشان دهد که فیلد ProductID آن با ProductID جدول order details یکی باشد.؟

حل :

Select pr.*

From Products as pr , [order details] as od

Where pr. ProductID = od. ProductID


قابل به ذکر است که بیش از 90% از کارهایی که ما برروی جداول انجام می دهیم با select و ترکیبات آن انجام می شود. لذا بدست آوردن تبحر در نوشتن select ها می تواند شما را در تهیه برنامه ها یاری کند.


3- Min,max : بیشترین و کمترین مقدار فیلد را در بانک اطلاعاتی بدست می دهد.

Select min (Quantity)

from [Order Details]4- Top n : تعداد n سطر اول بانک اطلاعاتی را برمی گرداند.

Select top 5 *

from [Order Details]

5 سطر اول بانک را برمی گرداند.


نکته 3 : در حالت بالا اگر مقدار سطر 5 و 6 یکی باشد فقط سطر 5 جواب خواهد بود برای گریز از این حالت از شکل زیر در این دستور استفاده میکنیم :

Select top n with ties *

From table

5- Into

Select * from table1 into table2

اطلاعات table1 را به table2 کپی میکند. البته table2 باید از قبل وجود نداشته باشد.

این دستور خود table2 را میسازد.


دستور select قویترین و کاربردی ترین دستور در sql است که خود ماهها نیازمند تمرین و آموزش است . برای اطلاعات بیشتر به books online خود Sql Server مراجع کنید.

دستور Delete

برای حذف اطلاعات از یک بانک اطلاعاتی استفاده میشود.

شکل کلی دستور :

Delete table1

Where شرط

مثال :

فرض کنید جدول authors موجود باشد و فیلد کلید آن au_id باشد. برای حذف 10 سطر اول این جدول از دستور زیر استفاده می کنیم :


DELETE authors

FROM (SELECT TOP 10 * FROM authors) AS t1

WHERE authors.au_id = t1.au_id

دستور insert

برای اضافه کردن اطلاعات به یک جدول از این دستور استفاده میشود.

Insert into table1 (f1,f2,…)

Values (v1,v2,…)

که f1,f2 نام فیلدها و v1,v2 مقادیر آنها میباشد.

البته میتوانید مقادیر را نتیجه یک select قرار داد.

مثال :

Insert into table1

Select top 10

From table2

مقدار 10 سطر اول را از table2 را در table1 درج میکند. البته باید تعداد فیلدها یکی باشد. در غیر اینصورت از values استفاده کنید.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
armin aslani

armin aslani

در کارگروه: آموزش SQL SERVER 2008
تعداد ارسالي: 1
13 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, فروردين 04, 1390 2:21

سلام


ممنون از کار بسیار عالی که انجام میدید.


اگه امکانش هست چند روزی دست نگه دارید تا تعطیلات تموم بشه همه بتون همزمان با هم پیش برن


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
گ م

گ م

در کارگروه: آموزش SQL SERVER 2008
تعداد ارسالي: 1
13 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, ارديبهشت 13, 1390 15:27

سلام دوست خوب. سپاس از وقتی که برای آموزش در اختیار میگذارید. 1 پیشنهاد دارم. تجربه من نشون داده بخصوص در مورد اموزش نرم افزار اگه آموزش بصورت تصویری باشه اثر یادگیری بهتره. یعنی اگه شما از محیط  sql که دستوراتو  مینویسید توسط print Scrn عکس بگیرین  ودر جلسات آموزشی قراربدین  موثرتره.


خوش وشاداب باشین


حذف ارسالي ويرايش ارسالي