معماری و عمران

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
دیدگاه شما در مورد شیمی ساختمان و بتن های سبک چیست ؟ افزودنی های بتن شیمی ساختمان افزودنی های بتن شیمی ساختمان
در تاریخ: 21/04/1392
0 755
دیدگاه شما نسبت به واژه معماری چیست؟ (کسب درآمد یا عظمت خلق فضا)

آخرین ارسالی: جواب: دیدگاه شما نسبت به واژه معماری چیست؟ (کسب درآمد یا عظمت خلق فضا)
در تاریخ: 1391/11/18 - 23:5 بوسيله سعید بهرامی پور
سعید بهرامی پور سعید بهرامی پور
در تاریخ: 18/11/1391
5 1031