زمزمه های دلتنگی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
اگر.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 19/12/1391
0 652
دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها....! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 13/11/1391
0 373
محکوم... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/10/1391
0 1313
سخت است حرفت را نفهمند.....

آخرین ارسالی: جواب: سخت است حرفت را نفهمند.....
در تاریخ: 1391/10/11 - 11:38 بوسيله shahram rezaie
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/10/1391
1 751
روحت را بخاطر بسپار.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 09/10/1391
0 798
سکوت! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 08/10/1391
0 1048
هیچ گاه.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/09/1391
0 979
ببین کودک دلم....! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 12/09/1391
0 782
چه طولانی شد این عطش وچه طاقت سوز شد این تشنگی.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 10/09/1391
0 392
دیشب.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 06/09/1391
0 1364
امشب...... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/09/1391
0 1410
خداوند از تو نخواهد پرسید.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 03/09/1391
0 721
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 26/08/1391
0 526
زمزمه های......

آخرین ارسالی: جواب: زمزمه های......
در تاریخ: 1391/08/18 - 20:28 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/08/1391
3 1778
بی گناهی چشمانم کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/08/1391
0 730
منم زیبا کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/07/1391
0 633
حس کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/07/1391
0 728
او با من حرف زد! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 618
من اینجا کنار تو هستم! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 580
راز دل با خدا کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 1158
او صدایم را میشنود؟ کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 536