زمزمه های دلتنگی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
اگر.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 19/12/1391
0 640
دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها....! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 13/11/1391
0 358
محکوم... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/10/1391
0 1294
سخت است حرفت را نفهمند.....

آخرین ارسالی: جواب: سخت است حرفت را نفهمند.....
در تاریخ: 1391/10/11 - 11:38 بوسيله shahram rezaie
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/10/1391
1 732
روحت را بخاطر بسپار.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 09/10/1391
0 787
سکوت! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 08/10/1391
0 1030
هیچ گاه.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/09/1391
0 963
ببین کودک دلم....! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 12/09/1391
0 754
چه طولانی شد این عطش وچه طاقت سوز شد این تشنگی.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 10/09/1391
0 369
دیشب.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 06/09/1391
0 1338
امشب...... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/09/1391
0 1381
خداوند از تو نخواهد پرسید.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 03/09/1391
0 703
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 26/08/1391
0 512
زمزمه های......

آخرین ارسالی: جواب: زمزمه های......
در تاریخ: 1391/08/18 - 20:28 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/08/1391
3 1743
بی گناهی چشمانم کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/08/1391
0 706
منم زیبا کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/07/1391
0 615
حس کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/07/1391
0 701
او با من حرف زد! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 597
من اینجا کنار تو هستم! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 556
راز دل با خدا کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 1110
او صدایم را میشنود؟ کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 514