زمزمه های دلتنگی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
اگر.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 19/12/1391
0 683
دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها....! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 13/11/1391
0 409
محکوم... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/10/1391
0 1356
سخت است حرفت را نفهمند.....

آخرین ارسالی: جواب: سخت است حرفت را نفهمند.....
در تاریخ: 1391/10/11 - 11:38 بوسيله shahram rezaie
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/10/1391
1 843
روحت را بخاطر بسپار.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 09/10/1391
0 856
سکوت! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 08/10/1391
0 1097
هیچ گاه.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/09/1391
0 1006
ببین کودک دلم....! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 12/09/1391
0 885
چه طولانی شد این عطش وچه طاقت سوز شد این تشنگی.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 10/09/1391
0 450
دیشب.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 06/09/1391
0 1422
امشب...... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/09/1391
0 1470
خداوند از تو نخواهد پرسید.... کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 03/09/1391
0 767
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 26/08/1391
0 559
زمزمه های......

آخرین ارسالی: جواب: زمزمه های......
در تاریخ: 1391/08/18 - 20:28 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/08/1391
3 1844
بی گناهی چشمانم کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/08/1391
0 793
منم زیبا کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/07/1391
0 684
حس کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/07/1391
0 790
او با من حرف زد! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 703
من اینجا کنار تو هستم! کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 641
راز دل با خدا کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 1290
او صدایم را میشنود؟ کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/07/1391
0 578