کارگروه
عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
از امروز نگارش این کارگروه را با موضوع عکاسی تبلیغاتی و صنعتی آغاز می کنم.امیدوارم بدین وسیله با همیاری و همفکری عزیزان علاقه مند ویژگیهای این شاخه از عکاسی برای همه علاقه مندان روشنتر گردد.
 

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
در انتظار دیدار

آخرین ارسالی: جواب: در انتظار دیدار
در تاریخ: 1391/05/10 - 20:56 بوسيله رضا علیمددی
داریوش کیانی داریوش کیانی
در تاریخ: 10/05/1391
4 2387
هیاهوی مگاپیکسل ها داریوش کیانی داریوش کیانی
در تاریخ: 25/08/1390
0 1383