کارگروه
نوین صنعت پارسیان تهران
تحلیل مقالات مهندسی صنایع و ارئه جدید ترین مقالات روز در مبحث مهندسی صنایع و همچنین آشنایی با صنعت پلیمر و تزریق پلاستیک و راه اندازی خطوط تزریق پلاستیک و همچنین ساخت و اجرای کلیه خطوط تولید و خودروهای خدمات شهری
 

نوین صنعت پارسیان تهران