کارگروه
فیزیک و فلسفه
برای بحث در آفرینش جهان و مساله ماده المواد باید ببینیم مفهوم ماده در فیزیک جدید چیست و بر اساس آن تعریف مشخص شودکه این موضوع چه مقدار با فلسفه گذشته همسویی دارد ویا باصطلاح پایه های این مبا حث در دوران معاصر بر چه مبنایی قرار گرفته است
 

فیزیک و فلسفه

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
فیزیک و فلسفه شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 28/01/1390
0 974
فیزیک و فلسفه همراه با عشق و هنر

آخرین ارسالی: جواب: فیزیک و فلسفه همراه با عشق و هنر
در تاریخ: 1390/01/10 - 13:10 بوسيله شریف محمدی
شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 10/01/1390
1 751
فیزیک و فلسفه همراه با عشق و هنر شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 05/01/1390
0 662
اینشتین و فلسفه شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 05/01/1390
0 843
فیزیک و فلسفه شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 05/01/1390
0 782