کارگروه
فرصتی استثنایی شغلی پر درآمد جهت مهاجرین افغانستانی و فارسی زبانان در سراسر گیتی
آموزش و همکاری در حرفه طلا و جواهرات علوم و فنون سنگ جواهر برای اشتغال شما عزیزان برنامه ویژه ای دارد ؟ نیاز به مشاوره جهت تصیمیم گیری برای آینده شغلی خود دارید ؟ به دنبال حرفه مناسب با در آمد بالامیگردید؟ از هزینه های بالا ایجاد کسب کار نگرانید؟ از قوانین سخت گیرانه دریافت مجوز کسب خسته شده اید؟ اگر در تصمیمتان برای تغییر شغلی جدی هستیدبا ما تماس بگیرید موقعیت اجتماعی بالا درآمدی ایده آل و ورود به دنیای هنر و صنایع دستی بعد از آموزش این هنر توسط ما به شما وکمک و ...
 

فرصتی استثنایی شغلی پر درآمد جهت مهاجرین افغانستانی و فارسی زبانان در سراسر گیتی