کارگروه
سازه پیش ساخته
ساندویچ پانل ماموت نوعی از سازه پیش ساخته ماموت است که از مصغالح ساختمانی سنتی قدیم به ساندویچ پانل ارتقا پیدا کرده است و این تکنولوژی جدید فواید بسیاری دارد اعم از ساندویچ پانل دست دوم و ساندویچ پانل قسطی