کارگروه
باران ریزان
خدمات فنی مهندسی ، مشاوره ای و کارشناسی اطلاعات نرم افزاری کامپیوتر و موبایل آموزش نرم افزارهای مورد نیاز کارشناسان رسمی آموزش گوگل ارث، gis، gps و ...