کارگروه
عکاسی حیات وحش
عکاسی حیات وحش یعنی هیجان زیاد، لحظه های عجیب و ناب، سوژه هایی که قرار گرفتن آنها در کادر دوربین نیاز به تلاش و ممارست فراوان دارد و در نهایت مخاطراتی که گاه جان عکاس را نیز تهدید می کنند.حضور در طبیعت، ساعت ها نشستن در کمین گاه و رویا رویی با جانورانی که اگر احساس خطر کنند، ممکن است برای عکاس خطرساز باشند، از دشواری های خاص این رشته از عکاسی محسوب می شود.- اما وظیفه ما عکاسان وظیفه سنگینی است چون ما باید با عکاسی از حیوانات خصوصا آن دسته که در معرض خطر انقراض قرار دارند - مردم را با این دسته ...
 

عکاسی حیات وحش

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
عکاسی مستند اجتمائی majid naghdi majid naghdi
در تاریخ: 28/03/1394
0 447
عکاسی حیات وحش majid naghdi majid naghdi
در تاریخ: 27/03/1394
0 1023