کارگروه
رسم ستون چینه شناسی و رسوب شناسی
برای رسم ستون چینه شناسی و رسوب شناسی با نرم افزار های زیر اعلام امادگی میکنم. corel draw،illustrator،log plot،rock work