کارگروه
حاشیه سازی یا نقدعکس جوابیه مجید نقدی به جواد پورسعید
در باره نقد نمایشگاه "صالح"توسط جواد پورسعید هوالمصور پیرو انتقاد جناب آقای پورسعید در ارتباط با نمایشگاه عکس "صالح" درگالری شماره یک "خانه عکاسان ایران واقع در " حوزه هنری تهران" لازم به ذکر است در نمایشگاه عکس- اثر هنری میتواند در ابعاد گوناگون - رنگی یا سیاه و سفید عمودی یا افقی با قاب یا تخته شاسی یا ترکیبی از عمودی و افقی با ابعاد متفاوت رنگی و سیاه و سفید , قاب وتخته شاسی باشد . چیدمان بسته به نوع ارائه دارد ,خصوصا در نمایشگاهی که دارای تنوع و کثرت اثر می باشد اگر ...
 

حاشیه سازی یا نقدعکس جوابیه مجید نقدی به جواد پورسعید