کارگروه
سازه های سبک ال اس اف L.S.F
چرا سازه های فلزی سبک (ال اس اف) را توصیه می کنیم؟ LSF details when compared with masonry details عمر مفید بنا عمر مفید یک ساختمان به مصالحی که در ساخت آن بنا بکار رفته بستگی دارد. در روش LSF از بهترین و با کیفیت ترین مصالح موجود که به صورت صنعتی فرآوری می شوند، با بهره گیری از آخرین دستاورد های علمی صنعت ساختمان در جهان استفاده می گردد. تبدیل و احیاء مجدد مصالح در روش LSF نزدیک به 70 درصد مصالح قابلیت تعویض شدن دارند. 1. Main Structure durable for 100 years Building life ...