کارگروه
تست های غیر مخرب وبازرسی فنی
در جهت تبادل اطلاعات مهندسان و بازرسان فنی عزیزان هرکس سوالی در ارتباط با تست های غیر مخرب یا جزوه خواست بگه دوره های تست غیر مخرب ارزون قیمت هم سراغ دارم خبرت میکنم