کارگروه
مقاوم سازی و ترمیم سازه های بتنی با فناوری نانو
استفاده از محصولات نانوتکنولوژی این محصولات بعلت داشتن خواص ویژه ، ارزان بودن قیمت ، مقاومت بسیار بالا ، پایداری نسبت به مواد سنتنی می توانند آخرین راه کار باشند . چرا و به چه دلیل محصولات نانوئی می توانند مقاومت بالاتری نسبت به سایر محصولات داشته باشند این است که ریزدانه های نانوئی دیگر شکسته نمی شوند ، برش نمی خورند ، لهیدگی و تغییر شکل دادن صفر است و صد نوع خواص دیگر که از خواص نانوها است .
 

مقاوم سازی و ترمیم سازه های بتنی با فناوری نانو