کارگروه
برنامه نویسی با طعم کیک
کیک پی اچ پی یکی از فریم ورک های قدرتمند در تولید نرم افزارهای تحت وب مبتنی بر زبان برنامه نویسی پی اپ پی می باشد. در این فریم ورک امکان تولید کاربردهایی با رعایت جداسازی منطق، داده و نمایش (MVC) از یکدیگر وجود دارد. علاوه بر این، ویژگی امکان تولید کد در حد CRUD برای نرم افزار به صورت خودکار یکی دیگر از مزایای آن است. به منظور توسعه این چارچوب و تولید ملزومات پیرامونی آن به زبان فارسی توسط نخبگان و آشناسازی تازه کارها با آن این گروه را راه اندازی می نمایم امید که کمکی به توسعه کاربردهای فارسی ...
 

برنامه نویسی با طعم کیک