کارگروه
موسیقی
موسیقی در سبکهای کلاسیک بلووز و جاز...شناخت سازهای سنتی ..کلاسیک....توانایی های سازها و ایفای نقش انها در سبکهای دیگر به صورت تلفیقی ...تواناییهای سازهای بادی کلارینت و ساکسوفون و انواع انها
 

موسیقی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
گام در موسیقی کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 12/06/1390
0 1752