کارگروه
کانکس و کانتینر-اسکان سپهر-کانکس کانکس کانکس
شرکت اسکان سپهر با بهره گــیری از خلاقیت و توان اجرایی نیروهــای متخصص ایرانی تلاش می نمایدکه نسبت به ارائه تکنولوژی های نوین و به روز صنعت کانکس ،کاروان و ساختمان های مختلف اقدام نماید. این شرکت در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات به عموم ایرانیان می باشد: ساخت کانکس های ثابت و سیار، کانکس سالنی و کارگاهی ، کانکس سرویس بهداشتی، کانکس نگهبانی، کانکس مخابراتی در ابعاد استاندارد کانکس رستوران، کانکس غذاخوری ،کانکس سالنی ساده، کانکس اورژانس ،کانکس مطب،کانکس کافه ، استاندارد جهت مدارس، دفاتر، ...