کارگروه
مدیران فردا
این کارگروه برای علاقه مندان به مباحث مختلف مدیریتی ایجاد گردیده است. سعی میکنیم تا در این کارگروه از مباحث مختلف گرایشهای مدیریت حرف بزنیم و راهنمای علاقه مندان کسب و کار و مدیریت باشیم.
 

مدیران فردا

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
خلاصه کتاب مدیریتی بابای دارا و بابای ندار

آخرین ارسالی: جواب: خلاصه کتاب مدیریتی بابای دارا و بابای ندار
در تاریخ: 1391/01/27 - 13:29 بوسيله کاربر حذف شده
فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 27/01/1391
1 1110
خلاصه کتاب مدیریتی پنجمین فرمان فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 21/01/1391
0 1040
مدیران دولتی ایران

آخرین ارسالی: مدیران دولتی ایران
در تاریخ: 1390/09/13 - 6:17 بوسيله کامران جعفرزاده
کامران جعفرزاده کامران جعفرزاده
در تاریخ: 13/09/1390
1 871
مدیران دولتی ایران

آخرین ارسالی: جواب: مدیران دولتی ایران
در تاریخ: 1390/09/05 - 0:54 بوسيله کامران جعفرزاده
کامران جعفرزاده کامران جعفرزاده
در تاریخ: 05/09/1390
1 855
مقالات جدید

آخرین ارسالی: جواب: مقالات جدید
در تاریخ: 1390/08/02 - 11:22 بوسيله کاربر حذف شده
فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 02/08/1390
1 1450
دنیای مجازی را محل کار خود قرار دهیم کامران جعفرزاده کامران جعفرزاده
در تاریخ: 30/07/1390
0 730
شاخص های رقابت پذیری در ایران فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 04/05/1390
0 1235
آموزش گام با گام بورس فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 04/05/1390
0 929
برند در ایران فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 04/05/1390
0 1082
برند (اعتبار و پرستیژ شرکت در قالب نام آن) فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 04/05/1390
0 1353
سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001 فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 01/04/1390
0 758
چند کتاب Pdf از دکتر علی شریعتی فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 01/04/1390
0 1385
مقاله فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 31/03/1390
0 1248
مدیریت فرشاد زمانیان نجات زاده فرشاد زمانیان نجات زاده
در تاریخ: 31/03/1390
0 1398