کارگروه
تجارب دوستان در کاریابی
بدینوسیله از تمام متخصصین عزیز خواهشمندم تجارب خود را در کاریابی در اختیار بقیه گذاشته و همه برای سر جای خود قرار گرفتن افراد کمک کنند لذا از کسانی که هر شرکت یا نهادی را که استخدام میکند میشناسد به بقیه معرفی و اگر کارمندی حضور دارد تجارب خود را بیان و تلاش خود را در شاغل شدن افراد دریغ نکند
 

تجارب دوستان در کاریابی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
شغل دوم زهرا ربیعی زهرا ربیعی
در تاریخ: 13/02/1391
0 1095