کارگروه
نانو
روشهای کسب اطلاعات در ابعاد نانو دنیای کوچولوها ... دنیای نانو! می‌خواهیم حساب کنیم که یک کتابخانه چقدر است! این روزها هم اسم نانو و نانو تکنولوژی را زیاد می‌شنویم. از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتاب درسیها ... نانو به معنای ده به توان منهای نه است! نانوتکنولوژی، تکنولوژی و فناوری مربوط به موجودات نانومتری است. موجوداتی که اندازه هایشان در حدود .......
 

نانو

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
DRUG DELIVERY SYSTEM

آخرین ارسالی: جواب: DRUG DELIVERY SYSTEM
در تاریخ: 1390/09/30 - 9:11 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 30/09/1390
1 1384
تاثیرات فناوری نانو در زندگی انسان چیست؟ شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 10/01/1390
0 3378
درخت هسته های اصلی توسعه فناوری نانو

آخرین ارسالی: جواب: درخت هسته های اصلی توسعه فناوری نانو
در تاریخ: 1390/01/10 - 16:26 بوسيله شریف محمدی
شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 10/01/1390
1 859
رشته های دانشگاهی مستعد تحقیقات نانو در دنیا شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 932
سیم های نانو مقیاس

آخرین ارسالی: جواب: سیم های نانو مقیاس
در تاریخ: 1390/01/07 - 3:54 بوسيله شریف محمدی
شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
2 1087
طرح موتور مولکولی F1F0-ATPase-sypthase شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 06/01/1390
0 1755
مدل سازی موتورهای مولکولی شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 06/01/1390
0 1749
روشهای ساخت نانوسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 05/01/1390
0 804