کارگروه
ماشین ابزار
با هم بسازیم. در این کارگروه درمورد مسائل مربوط به ماشینکاری تجربه هایمان را در اختیار هم بگذاریم.
 

ماشین ابزار

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
حد اکثر براده برداری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 11/09/1390
0 775
سوال دوم - سطح متوسط

آخرین ارسالی: جواب: جواب: سوال دوم - سطح متوسط
در تاریخ: 1390/05/15 - 18:23 بوسيله محسن عاشوری
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/05/1390
2 1308
سوال اول - سطح متوسط

آخرین ارسالی: جواب: سوال اول - سطح متوسط
در تاریخ: 1390/02/07 - 9:23 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 07/02/1390
1 1374