شیمی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
پرسش و پاسخ و تبادل تجربه ها در زمینه شیمی

آخرین ارسالی: جواب: جواب: پرسش و پاسخ و تبادل تجربه ها در زمینه شیمی
در تاریخ: 1393/06/21 - 17:52 بوسيله فاطمه همتی
احسان پورحسن احسان پورحسن
در تاریخ: 21/06/1393
14 3103
مقاله

آخرین ارسالی: جواب: مقاله
در تاریخ: 1391/02/12 - 10:1 بوسيله الهام فاتحیان
حشمت اله تقی پور حشمت اله تقی پور
در تاریخ: 12/02/1391
1 2586
SEM کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 27/07/1390
0 778
نام گذاری سال 2011 به نام سال جهانی شیمی

آخرین ارسالی: جواب: جواب: جواب: جواب: جواب: نام گذاری سال 2011 به نام سال جهانی شیمی
در تاریخ: 1390/03/16 - 10:47 بوسيله احسان پورحسن
احسان پورحسن احسان پورحسن
در تاریخ: 16/03/1390
11 1705
تهیه املاح باریم با استفاده از منابع معدنی موجود در ایران شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 738
بررسی عملکرد زئولیت در رقابت با یونهای موجود در آب استخرهای پرورش میگو و ماهی اعم از سردآبی و گرم آبی و بدست آوردن روش و میزان استفاده از زئولیت در پرورش آبزیان شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 07/01/1390
0 999
) ترمودینامیک نوسانات شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 06/01/1390
0 1645
سیستم ترمودینامیکی شریف محمدی شریف محمدی
در تاریخ: 05/01/1390
0 1654