کارگروه
گرافیک آبستره
انجمنی برای تبادل نظرات و تجربیات دوستانی که در زمینه ی گرافیک آبستره مفهومی و یا آبستره محض، اعم از دستی و دیجیتال ، فعالیت میکنند و یا علاقمند هستند. و همپنین دوستانی که دیجیتال آرت تصویری و یا گرافیکی کار میکنند.
 

گرافیک آبستره

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
ارزش هنر دیجیتالی مجتبی درویشی کهن مجتبی درویشی کهن
در تاریخ: 24/12/1387
0 557