کارگروه
کلاس آشنایی با شبکه جهانی اینترنت
هدف این انجمن یادگیری مفاهیم مربوط به یک جامعه مجازی میباشد. نظر خود در مورد کلاس را فقط و فقط در این تالار بنویسید. فقط اینجا چک میشود.
 

کلاس آشنایی با شبکه جهانی اینترنت

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
نظرخواهی

آخرین ارسالی: جواب: نظرخواهی
در تاریخ: 1387/09/19 - 19:59 بوسيله کورش صادقیان
پ عابدی پ عابدی
در تاریخ: 19/09/1387
27 1095762